1. Војводић Г., Паунић Ђ., Тошић Р.: МАТЕМАТИКА са збирком задатака за IV разред средње школе, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1992.

  2. Ивановић Ж., Огњановић С.: МАТЕМАТИКА - Збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа, Круг, Београд, 2010.

  3. Богославов В.: ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 4, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.